مدیریت منابع
خانه عمران
مدیریت ریسک

تجهیز کارگاه

سالنامه

مدیریت زمان
صفحه اصلی > دوره‌های آموزشی > دوره‌های آموزشی کوتاه مدت  > آموزش کنترل پروژه با نرم افزار MSP 

اصول کنترل پروژه با MSP


برای برخورداری از 4% تخفیف ثبت نام اینترنتی هم اکنون کلیک کنیدمقدمه:

مهندسی مدیریت پروژه تلفیق علم ، هنر و فن است و به منظور آموزش برای انجام فعالیت های آماده سازی، نظارت و اجرای پروژه ، به ویژه پروژه های عمرانی طرح ریزی شده است. ویژگی اصلی تخصص مهندسی پروژه ، ماهیت بین رشته ای آن است . این رشته تلفیقی از رشته های مهندسی عمران ، مهندسی صنایع و رشته مدیریت می باشد.تاکیدات اصلی در رشته مهندسی مدیریت پروژه بر روی تلفیق دانش و اجرا،کاربردی بودن آموزه و مدیریت صحیح پروژه های عمرانی متمرکز است. فعالیت های در نظر گرفته شده برای مهندسین مدیریت پروژه در نظام مهندسی ساختمان،جهت تصدی پست مهندس مجری تعریف شده است و در حال حاضر این وظیفه توسط مهندسین عمران انجام می شود. لیکن از آنجا که مهندسین عمران با مهارت های مرتبط با دانش حقوقی پروژه ها ، اصول مدیریت صحیح پروژه ها و مواردی از این دست آشنایی ندارند، رشته مهندسی مدیریت پروژه با هدف رفع خلاء موجود در فعالیت مهندسین مجری طراحی گردیده است. همچنین تسلط مهندسین مدیریت پروژه بر پایه های مهندسی عمران و صنایع و اصول مدیریتی ،ایفای نقش کارشناسان در پروژه های عمرانی را بسیار پر رنگ ساخته است.

سر فصل دوره اصول کنترل پروژه با MSP:

1. آشنایی با کلیات و چارچوب دانش مدیریت پروژه
   1.1. توضيحاتي در رابطه با مدیریت پروژه
2. آشنایی یا برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی
   2.1. توضیحاتی در رابطه با مراحل برنامه ريزي و كنترل پروژه و چرخه عملكردي آن
   2.2. بیان نگرشهای متفاوت در تدوین WBS
   2.3. توضيحاتي در مورد فعاليت و پارامترهای مرتبط با آن
   2.4. روشهای مشخص نمودن DURATION برای فعالیتها
   2.5. شناوری فعالیتها ( انواع و نحوه نمایش ) و نکات مربوط و مفاهیم Early , Late و بحرانی
3. معرفي نرم افزارMSP
   3.1. معرفی نماهای نرم افزار
   3.2. کار با فیلدها و فعالیتها و مشخصات آنها TASK INFORMATION
4. آموزش فاز برنامه ریزی پروژه و تهیه برنامه زمانبندی
   4.1. ایجاد یک پروژه و مشخصات آن
   4.2. چگونگی ایجاد ساختار WBS و فعالیتها در نرم افزار
   4.3. ورود مدت زمان فعالیتها و نیز روابط بین فعالیتها RELATIONSHIP
   4.4. تعریف فعالیتهای تکراری Recurring tasks
   4.5. سفارشی نمودن نمای CHART (BAR STYLE) و نکات مربوط
   4.6. برخی ابزارها و مفاهیم آنها (Gridlines, Layout, Bar,..)
   4.7. تنظیم TIMESCALE
   4.8. ورود اطلاعات تکمیلی فعالیتها (Activity Codes) جهت تدوین حالات مختلف WBS در برنامه
   4.9. گروهبندی فعالیتها GROUPING
   4.10. معرفی تقویم کاری
   4.11. تعریف و تخصیص منابع
   4.12. پنجره Split
   4.13. آیتم Task Type و جدول تغییرات
   4.14. تعریف محدودیت برای فعالیتها Constraints
   4.15. بررسی و تحلیل مسیر بحرانی پروژه ها
   4.16. تسطیح منابع
     4.16.1. نمای RESOURCE GRAPH & RESOURCE USAGE
     4.16.2. معرفی و بکارگیری روشهای مختلف تسطیح منابع
     4.16.3. LEVELING
5. آموزش فاز کنترل پروژه و تهیه گزارشات پیشرفت
   5.1. ارائه الگوریتم حرفه ای تهیه گزارشات کنترلی ماهیانه پروژه
   5.2. فیلتر کردن نمایش فعالیتهاFILTERING
   5.3. بکارگیری ابزار ORGANIZER
   5.4. بکارگیری ابزار SORT
   5.5. بکارگیری TABLE برای دسته بندی نمایش فیلدها در گزارشات
   5.6. تنظیمات Option
   5.7. برنامه مبناBASELINE
   5.8. بروز نمایی پروژه و ورود واقعیات
   5.9. تحلیل زمانی و هزینه ای پروژه
   5.10. پیش بینی های زمانی و هزینه ای
   5.11. گزارشگیری REPORTING
   5.12. تهیه انواع درصد پیشرفت پروژه (زمانی-منابع-پولی-فیزیکی)

جایگاه دوره در ایران و جهان چگونه است؟

با توجه به در حال توسعه بودن کشور ایران که به معنای تعدد پروژه های در حال اجرا اعم از صنعتی و غیر صنعتی می باشد، نرم افزار MSP بسیار ساده و کارساز می تواند کمک شایانی به کارشناسان و شاغلین در پروژه ها نموده و لذا بسیار مورد توجه می باشد. از آنجاییکه فضای کاربری این نرم افزار بسیار شبیه به فضای Excel بوده و قابلیت ارتباط با آن را نیز داراست، در ایران و جهان استقبال قابل توجهی از این نرم افزار و به ویژه از سوی کارشناسان غیر تخصصی برنامه ریزی و کنترل پروژه به عمل می آید و می توان آن را به عنوان ساده ترین و اولین گزینه در رسته نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه معرفی نمود. این کاربری آسان بویژه در صنعت ساختمان سازی بسیار کارآمد می باشد.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

:: کارشناسان اجرایی، فنی و کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های کوچک و بزرگ در صنعت ساختمان سازی
:: مدیران پروژه در پروژه های کوچک و بزرگ در صنعت ساختمان سازی
:: کارشناسان اجرایی، فنی و کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های کوچک و متوسط صنعتی
:: مدیران پروژه در پروژه های کوچک و متوسط صنعتی
:: مشاوران و کارفرمایان پروژه ها به منظور بررسی برنامه های تهیه شده از سوی پیمانکاران و ایجاد قابلیت نظارت بر آنها

مهارت هایی که پس از گذراندن این دوره کسب می کنم چیست؟

:: درک کامل از مفهوم پروژه
:: توان تهیه ساختار شکست کار پروژه
:: توان شناسایی و تعریف مشخصات فعالیتهای پروژه در نرم افزار
:: توان شناسایی منابع و هزینه های مرتبط با فعالیتها و درج در برنامه زمانبندی
:: توان تهیه برنامه زمانبندی پروژه با توجه به نکات مرتبط
:: توان تهیه گزارشات دوره ای پروژه
:: توان تحلیل وضعیت پروژه و ارائه راهکارهای لازم

موقعیت های شغلی که با گذراندن این دوره می توانم کسب کنم چیست؟

:: کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه ساختمانی (از نگاه نرم افزاری)
:: کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه صنعتی (از نگاه نرم افزاری)
:: تبدیل شدن به کارشناس فنی، اجرایی و مدیر پروژه ای که توان درک و بهره گیری و تحلیل برنامه ها و گزارشات تهیه شده توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را دارند و می توانند با تیم پروژه به راحتی کار کنند

دوره های پیشنهادی بعد از گذراندن این دوره کدامند؟

-آموزش کاربردی کنترل پروژه با نرم افزار Primavera

-اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه با آموزش نرم افزار  • سایت Architects
  • سایت Cdownload
  • سایت Cacademy
  • سایت Nezameng
  • سایت Safetyhouse