مدیریت منابع
خانه عمران
مدیریت ریسک

تجهیز کارگاه

سالنامه

مدیریت زمان
صفحه اصلی > دوره‌های آموزشی > دوره‌های آموزشی کوتاه مدت  > اخلاق حرفه ای برای مدیران پروژه 

دوره آموزشی اخلاق حرفه ای برای مدیران پروژهبرای برخورداری از 4% تخفیف ثبت نام اینترنتی هم اکنون کلیک کنید


معرفی:

الگوی رفتار ارتباطی درون شخصی و برون شخصی مبتنی بر رعایت حقوق افراد اخلاق نامیده میشود. اخلاق حرفه ای به منزله یک گسترده معرفتی با گرایشهای بسیار متنوع آن از شاخه های عمده علم اخلاق است. انسان موجودی اجتماعی است و امروزه با توسعه شگفت‌انگیز جوامع، در تعامل با انبوهی از سازمان‌های گوناگون قرار دارد و گسترش ارتباطات و پیچیدگی‌های سازمان‌ها و ارتباط نهادها با هم به شکل قابل توجهی اهمیت پیدا کرده است. ترویج الگوهای ارتباطی درست و اصول اخلاقی کارآمد، نیاز مبرم جوامع امروزی به شمار می‌رود و از این روست که با مقوله‌ای تحت عنوان اخلاق حرفه‌ای مواجهیم. اخلاق حرفه‌ای یعنی خلق و خوی ما در رفتار ارتباطی با خویش و دیگران و در حرفه، مبتنی بررعایت حقوق افراد باشد. پسرعایت حقوق افراد در رفتار ارتباطی درون شخصی، بین‌شخصی و بیرون‌شخصی در حرفه را اخلاق حرفه‌ای می‌گوییم. مهمترین علت عدم تولد و رشد اخلاق حرفه‌ای در بسیاری از دانشگاهها را ناآگاهی مدیران و سیاستگذاران مراکز پژوهشی و آموزشی از هویت و ضرورت اخلاق حرفه‌ای می‌داند. در حالی که تأکید روزافزون بر اخلاق حرفه‌ای در بنگاهها و سازمانهای دولتی و بخش خصوصی در جوامع صنعتی، نیازهای پژوهشی و مطالعاتی فراوانی را به میان آورده است و این نیازها بدون برنامه‌های پژوهشی نظام‌مند قابل پاسخ نیستند. مسئولیتهای اخلاقی در حرفه، تنوع بسیار دارد و بستگی دارد به اینکه اولاً ما کدام حرفه را در نظر بگیریم. مثلاً مسئولیت‌های اخلاقی در حرفه‌ای به نام مدیریت صنعتی با حرفه صنایع، مدیریت آموزشی یا پزشکی تفاوتهای عمده‌ای دارد. غالب مدیران ما چشم دیدن مسائل حقوقی، مالی، تولید و فروش را دارند، ولی در زمینه مسائل اخلاقی این گونه نیستند؛ یعنی غالباً یا مشکلات اخلاقی را نمی‌بینند و یا اگر می‌بینند، احساس نیاز به متخصص پیدا نمی‌کنند و خوددرمانی می‌کنند. وقتی که خوددرمانی کردند، به جای اینکه یک جا را درست کنند، صد جای دیگر را هم خراب می‌کنند و آفت بزرگش این است که چون احساس نیاز به متخصص نمی‌کنند، دست نیاز به سوی او دراز نمی‌کنند و این سبب می‌شود که متخصصان ما به فکر پژوهشهای نظام‌مند معطوف به نیازهای پژوهشی نیفتند. مدیراخلاقی کسی است که در فرآیند تصمیم‌سازی، ضمیری اخلاقی بگذارد. مدیرانی که نسبت به اخلاقی بودن تصمیمات بی‌توجه باشند، سازمانشان به سرعت به سوی فروپاشی اخلاقی می‌رود. اخلاق بخشی از جهان‌بینی سازمان است، اخلاق بخشی از هویت سازمان است و مدیران باید فرهنگ‌ساز و هویت‌ساز باشند.

پیش نیازهای این دوره چیست؟

- ندارد

جایگاه دوره در جهان چگونه است؟

بررسی تطبیقی ماهیت و منزلت آموزش اخلاق حرفه ای در کشورهای صنعتی با جهان در حال توسعه، فاصله زیادی را بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب آموزش اخلاق حرفه ای در جامعه ما نشان می دهد. متأسفانه اخلاق حرفه‌ای در جامعه ما، به عنوان یک دانش نوین، خیلی دیر متولد شد. اخلاق شغلی، به معنای سنتی کلمه، هم در ایران باستان سابقه درخشان دارد و هم در اسلام ادبیات بسیار غنی در اخلاق مشاغل داریم.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

- تمامی مدیران
- تمامی صاحبان شغل و حرفه و ...

مهارت هایی که پس از گذراندن این دوره کسب می کنم چیست؟

- ایجاد الگوی رفتار ارتباطی
- جهت گیری آموزش اخلاق حرفه ای : رفتار ارتباطی درون شخصی
- ضرورت اخذ روی آورد مدیریت استراتژیک به اخلاق حرفه ای
- رعایت حقوق افراد(شاخص اثر بخشی آموزش اخلاق حرفه ای)

موقعیت های شغلی که با گذراندن این دوره می توانم کسب کنم چیست؟

هر کاری هدف دارد و فوایدی هم دارا می‌باشد. هدف از اخلاقی بودن، کمال انسان و رسیدن به قرب الهی است. اما اخلاق حرفه‌ای فواید زیادی دارد که از طرفی باید مدیران به آنها توجه کنند و از طرف دیگر، آنها را فایده بدانند، نه هدف. یکی از ویژگیهای اخلاق حرفه‌ای این است که اگر سازمان، اخلاقی باشد، می‌تواند آثار فراسازمانی داشته باشد.

مزایای دوره های خانه عمران چیست؟

اخلاقی بودن در حرفه حاصل دانستن،خواستن، توانستن و نگرش است. هدف آموزش اخلاق حرفه ای در خانه عمران انتقال اطلاعات و یافته های علمی نیست بلکه تصحیح و تقویت انگیزش ، ارتقاء مهارت، افزایش توان و تحول نگرش است. تاکید بر این عناصر ماهیت چنین اموزشی را ترسیم می کند. فراتر رفتن از آموزش های مستقیم و تاکید بر آموزش حین عمل و آموزش های اجتماعی، ارتباط را بین صنعت و نهاد علم به میان می اورد.


  • سایت Architects
  • سایت Cdownload
  • سایت Cacademy
  • سایت Nezameng
  • سایت Safetyhouse