مدیریت منابع
خانه عمران
مدیریت ریسک

تجهیز کارگاه

سالنامه

مدیریت زمان

رفتار سازمانی و کار تیمی


برای برخورداری از 4% تخفیف ثبت نام اینترنتی هم اکنون کلیک کنید

معرفی:

هدف از برگزاري دوره، آشنايي با رفتار انسان در سازمان و طرز صحيح برخورد رفتاري و كسب مهارتهاي ارتباطي براي رهبري موثر در سازمان، تلفيق نيازها و علايق مشترك كاركنان با اهداف سازمان در جهت بهبود کارایی سازمان است. رفتار سازماني (Organizational Behavior) يكي از دانش هاي ميان رشته اي است كه مطالعه رفتار فرد، گروه و سازمان را بر عهده دارد. مطالعه نظام يافته رفتار از روابط ميان رفتارها و واقعيت هاي مهم پرده برداشته ، مبنايي را براي پيش بيني دقيق رفتار فراهم مي کند. براي شناخت رفتار در محيطهاي سازماني، مطالعه در سه سطح رفتار فردي ، گروهي و سازماني الزامي است . چرا که براي شناخت دقيق چرايي نگرشها و رفتارهاي افراد در محيطهاي سازماني، بايد در باره واکنشهاي آنان به عنوان افراد، گروههايي که به آنها تعلق دارند، و سازماني که در آن کار مي کنند اطلاعاتي بدست آورد. اهداف اصلي شرکت در اين دوره دستيابي به اثر بخشي سازمان و رفاه فرد در سازمان از طريق شناخت اصول و مفاهيم رفتار فردي از جنبه هاي گوناگون ادراک، يادگيري، انگيزش، هدفگذاري، تحليل مراوده اي و ... مي‌باشد. عناصر رفتار سازمانی اساس یک سازمان برپایه فلسفه مدیریت، ارزش ها، بینش و اهداف می باشد و این عناصر خود از فرهنگ سازمانی که ترکیبی از سازمان رسمی و غیررسمی و محیط اجتماعی است نشأت می گیرند.

پیش نیازهای این دوره چیست؟

- ندارد

جایگاه دوره در جهان چگونه است؟

رفتار سازمانی رشته ای در حال رشد می باشد، دپارتمان مطالعات سازمانی در اکثر دانشگاه ها وجود دارد و همچنین دانشگاه های زیادی برنامه های روانشناسی صنعتی را اجرا کرده می کنند. در بیست سال گذشته مطالعات رفتار سازمانی توسعه یافته و با رشته های دیگر ترکیب گردیده است.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

- مديران ارشد مياني و عملياتي - سرپرستان و كارشناسان سازمانها

مهارت هایی که پس از گذراندن این دوره کسب می کنم چیست؟

- آشنايي با مباني رفتار در سازمان - آشنایی و ایجاد مهارت های کارگروهی و سنجش توانایی کارگروهی شرکت کنندگان در دوره اهداف اصلي شرکت در اين دوره دستيابي به اثر بخشي سازمان و رفاه فرد در سازمان از طريق شناخت اصول و مفاهيم رفتار فردي از جنبه هاي گوناگون ادراک، يادگيري، انگيزش، هدفگذاري، تحليل مراوده اي و ... مي‌باشد.

موقعیت های شغلی که با گذراندن این دوره می توانم کسب کنم چیست؟

- ندارد

دوره های پیشنهادی بعد از گذراندن این دوره کدامند؟

- ندارد


  • سایت Architects
  • سایت Cdownload
  • سایت Cacademy
  • سایت Nezameng
  • سایت Safetyhouse