دانـلود رایگان سالنـامه الکترونیکی مدرسه کسب و کار صنـعت ساختمان + درج نکات ویژه مدیریتی و مناسبت های تقویمی مهم

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

عضویت رایگان فصلنامه تحلیلی، تخصصی کسب و کار سـاخت و سـاز

با تکمیـل فـرم زیـر شمـا مشتـرک رایـگان فصـلنـامه الکترونیکی خواهید شد و فایل آن در انتهای هر فصل از طریـق مورد نظرتان حضورتـان ارسال می شود.

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

دریافت فصلنامه از طریق*

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

مزایای عضویت در مدرسه

  • دسترسی به محتوای آموزشی رایگان
  • اطلاع از پیشنهادات ویژه و تخفیف‌ها
  • بهره‌مندی از خدمات ویژه با قیمت مناسب
  • حضور در برخی رویدادهای داخلی اعضای مدرسه کسب و کار
  • بهره‌مندی شبکه ارتباطات حرفه‌ای در صنعت ساختمان
  • حضور در چرخه کسب و کار صنعت ساختمان و کسب اعتبار