مدیریت منابع
خانه عمران
مدیریت ریسک

تجهیز کارگاه

سالنامه

مدیریت زمان
صفحه اصلی > درباره CMBA > درباره CMBA > اهداف و دستاوردهای CMBA 


  اهداف طرح CMBA


 اهداف در نظر گرفته شده در اجرای فاز نخست این طرح بزرگ و اثر بخش در برنامه‌های کلان کشور عبارتند از:

:: توسعه و بهبود متوازن مهارت‌های فنی و مدیریتی به صورت همزمان در صنعت ساختمان
:: کار آفرینی و توسعه کسب و کار در صنعت ساختمان
:: اصلاح نگرش و رفتار مدیران صنعت ساختمان با بهره گیری از دانش روز
:: ایجاد زبان علمی مشترک در کلیه سطوح مدیریتی در پروژه‌های عمرانی و صنعت ساختمان
:: بستر سازی برای حضور جدی صنعت ساختمان کشور در عرصه های بین المللی

 

  برخی از دستاوردهای پیاده‌سازی طرح CMBA


:: توسعۀ منابع انسانی متخصص و کارآمد در زمینه هــای مدیریتی صنعت ساختمان و طرح های عمرانی
:: بهره‌وری و رشد کیفی و کمّی صنعت ساختمان به عنوان مؤثرترین عامل در توسعۀ صنایع و اقتصاد کشور
:: شناسایی، هدایت و پرورش نیروهـای مستعـد به عـنوان مـدیران آیندﮤ صنعت ساختمان
:: نـوآوری و کارآفـرینی در صنـعت ساختمـان و ایجاد فرصت‌هـای شغلی در سطوح عالی
:: جلوگیـــری از هــــدر رفتـن مـــنابـع و ســـرمایه‌هـــای ملـــی
:: کمک مؤثر به شـرکت‌های مشاور و پیمانـکار جهت شنـاسـایـی و جذب مدیران کارآمد
:: توسعـۀ شایســته ســـالاری در مـدیریت صـنعت ســاختمــان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   • سایت Architects
  • سایت Cdownload
  • سایت Cacademy
  • سایت Nezameng
  • سایت Safetyhouse