مدیریت منابع
خانه عمران
مدیریت ریسک

تجهیز کارگاه

سالنامه

مدیریت زمان
صفحه اصلی > درباره CMBA > درباره CMBA > شاخص‌ها و مزایای طرح 


  شاخص ها و مزایای طرح


 CMBA صرفاً یک پکیج آموزشی نیست بلکه یک جریان آموزشی تلفیقی جدید در صنعت ساختمان است که با پیوند هدفمند علوم و تجربیات چندین حوزه، توسعـﮤ شایستـگـی‌هــای مـدیران این بخـش را دنبـال می‌کنـد.
 

شـــاخـص‌های تمايز دوره‌هاي CMBA خـانـه ‌عـمـران :

:: در نظر گرفتن نیازهای روز صنعت ساختمـان و ویژگی‌های مورد نظـر شرکت‌هـا و فعالان ساخت و ساز کشور
::
طراحی مبـاحث و سرفصـل‌های آمـوزشـی هر گرایش متناسب با نیاز‌ روز‌ صنعت ‌و ‌بازار‌ کار ‌بر ‌اساس ‌مدل‌های شایستگی ‌بين المللي
:: برپایی جلسات کارشناسی فراوان با خبرگان و صاحب نظران جهت طراحی دوره‌هـا (طی از یک سال متمادی)
:: بررســی و تجـزیه و تحلیــل سرفصــل‌هـای رشته‌هـای دانشـگاهــی و دوره‌هـای غیردانشگاهی مرتبـط و نیـز دوره‌هـای بین‌المللـی و لحاظ کـردن مــوارد مطلـوب
:: اعطاي مدارك حـرفـه اي معتبر و اختـصـاص امتيـازات انحصـاري
:: نگــرش حرفـه‌ای و هدفـدار بودن دوره و بـالطبـع اثربخشـی بالا
:: هم سطـح بودن نسـبی مخاطبان از نظر اهداف و نیازهای حرفه‌ای
:: خاص بودن كادر علمي - آموزشي (استفاده از اسـاتيد مجرب با سوابق علمي و اجرايي توأمان)
:: شكل گيري بستر تعامل کاری و ارتباطات حرفـه‌ای میـان مديـران پـروژه ها و شركت كنندگان
:: اسـتفـاده از تجـربیـات و پیشینه موفـق خانه عمـران در ارائـه آموزش های حرفه اي طی 17 سال گذشته
:: اختصاص مزاياي عضويت خانه عمران
:: در‌نظر‌گرفتن محدودیت‌های زمانی ‌مخاطبان‌ و ‌در‌نتیجه پیش‌بینی بهترین زمان ممکن برای برگزاری دوره‌ها


سایر مزایای تعیین شده برای شرکت کنندگان:
:: امکان استفاده از وام آموزشی
:: عضویت در باشگاه مدیران صنعت ساختمان
:: تامین زمینه اشتغال مناسب برای دانش آموختگان جویای کار
:: معرفی دانش آموختگان در بخش مدیران حرفه‌ای صنعت ساختمان (در سایت CMBA و پورتال خانه عمران)

 

در انـتهای دوره به شـرکت‌ کنندگان واجد شرایط علاوه‌ بر مدرک CMBA، گواهینامه تائید شـایسـتگی مدیریت حرفه‌ای پروژه در طرح‌های عمرانی به ‌همراه کارت هویت حرفه‌ای اعطاء خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   • سایت Architects
  • سایت Cdownload
  • سایت Cacademy
  • سایت Nezameng
  • سایت Safetyhouse