مدیریت منابع
خانه عمران
مدیریت ریسک

تجهیز کارگاه

سالنامه

مدیریت زمان


  شرایط کلی پذیرش داوطلبان در هر گرایش:


:: داشتن مدرک کارشناسی مرتبط با صنعت ساختمان
:: داشتن سوابق حرفه‌ای کافی پس از فارع التحصیلی به تناسب هر گرایش
:: مشاوره یا مصاحبۀ تلفنی و حضوری
:: پذیرش ضوابط دوره
:: مدارک ثبت نام:
 :: کپی مدارک تحصیلی و اصل آن جهت مطابقت
 :: رزومه و سوابق کاری به همراه مستندات
 :: کپی کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت
 :: 2 قطعه عکس پرسنلی
 :: امضاء آیین نامه آموزشی دوره های CMBA
 :: پرداخت شهریه دوره و تسویه حساب مالی

توجه: با تشخیـص کارشناس آموزش، استعلام‌های لازم در خصـوص مدارک تحویلی بصورت موردی انجام خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   • سایت Architects
  • سایت Cdownload
  • سایت Cacademy
  • سایت Nezameng
  • سایت Safetyhouse