مدیریت منابع
خانه عمران
مدیریت ریسک

تجهیز کارگاه

سالنامه

مدیریت زمان
صفحه اصلی > درباره CMBA > گرایش‌های طرح > مدیریت پروژه 


  گرایش‌مدیریت پروژه


مدیران پروژه اولین حلقه شکل‌گیری یک تیم پروژه هستند. مدیران پروژه علاوه بر آنکه می‌توانند در پیدایش و آغاز یک پروژه نقشی مؤثر داشته باشند، متولی اصلی در برنامه‌ریزی، به اجرا گذاشتن برنامه‌ها، کنترل و حفظ پروژه در مسیر صحیح و نیز به پایان رساندن آن هستند. همچنین مدیران پروژه حلقه واسط و ارتباطی میان سازمان پروژه و سازمان مرکزی هستند که از یک سو اهداف و استراتژی‌های سازمانی را به پروژه انتقال می‌دهند و از سوی دیگر حمایت‌های مورد نیاز پروژه را از سازمان مرکزی اخذ می‌نمایند.
صنعت ساختمان، صنعتی متنوع، پویا و واجد ویژگی‌های مخصوص به خود است. لذا برای تربیت مدیران پروژه حرفه‌ای در این صنعت لازم است که دوره‌های آموزشی مدیریتی را با توجه به مشخصه‌های همین صنعت بومی‌سازی نمود.
 

برای پاسخ‌گویی مناسب به این نیاز و خلاء حرفه‌ای و هم‌سو با مأموریت‌های اصلی مؤسسه خانه عمران مبنی بر «توسعه شایستگی‌های مدیران کنونی» و «پرورش مدیران آینده»، گرایش «مدیریت پروژه» طرح CMBA با هدف توسعه توانمندی‌های فراگیران برای احراز سمت مدیر پروژه در پروژه‌‌های صنعت ساخت و طرح‌های عمرانی طرح‌ریزی شده است.

طراحی سرفصل‌های دروس به گونه‌ای بوده است که طی 400 ساعت آموزش به شکلی جامع، مباحث متنوع مورد نیاز نظیر مباحث پیشرفتة مدیریتی، فنی، حقوقی، قراردادی، مالي و ... پوشش داده شود.
 

در هر گرایش، بر حسب نیاز و مدت زمان دوره، درصد و محتوای گنجانده شده از هریک از حوزه‌های دانشی فوق به شکل متفاوت بوده و متناسب با ویژگی‌های دوره و فراگیران خواهد بود.

جهت انتخاب گرایش مناسب، داوطلبان می‌توانند علاوه بر مطالعه سرفصل دروس هریک از گرایش‌ها که در واحد پذیرش خانه عمران در دسترس قرار دارد، از جلسات مشاوره و سمینارهای توجیهی رایگان دوره‌ها نیز برخوردار گردند.

   • سایت Architects
  • سایت Cdownload
  • سایت Cacademy
  • سایت Nezameng
  • سایت Safetyhouse