مدیریت منابع
خانه عمران
مدیریت ریسک

تجهیز کارگاه

سالنامه

مدیریت زمان
صفحه اصلی > خدمات > دانلود هفته 

 

قراردادخدمات اخذ پروانه ساختمانی پروژه

قراردادخدمات اخذ پروانه ساختمانی پروژه

.

(شنبه 23 آذر 1392)


 
قرارداد مدیریت پیمان

قرارداد مدیریت پیمان

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ، شرایط خصوصی دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب...

(شنبه 18 آبان 1392)


 
قرارداد بتن ریزی

قرارداد بتن ریزی

.

(شنبه 11 آبان 1392)


 
قرارداد پیمان مدیریت

قرارداد پیمان مدیریت

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی , شرایط خصوصی دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعاً قرارداد...

(شنبه 5 آبان 1392)


 
قرارداد نقاشي ساختمان

قرارداد نقاشي ساختمان

این قرارداد در تاریخ فیمابین شرکت به نمایندگی که منبعد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای به شماره شناسنامه...

(شنبه 30 شهريور 1392)


 
قرارداد عمليات گچ كاري

قرارداد عمليات گچ كاري

این قرارداد در تاریخ فی مابین شرکت به نمایندگی به نشانی ...

(شنبه 16 شهريور 1392)


 
قرارداد اجراي اسكلت فلزي

قرارداد اجراي اسكلت فلزي

این قرارداد فی مابین شرکت به نمایندگی به نشانی تلفن که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای فرزند...

(شنبه 9 شهريور 1392)


 
قرارداد اجراي فونداسيون

قرارداد اجراي فونداسيون

این قرارداد در تاریخ فی مابین شرکت به نمایندگی به نشانی تلفن که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود...

(شنبه 12 مرداد 1392)


 
قرارداد پيمانكاري به صورت دست دوم ( ( Sub contractدر قالب پيمان مديريت (Cost Plus)

قرارداد پيمانكاري به صورت دست دوم ( ( Sub contractدر قالب پيمان مديريت (Cost Plus)

اين قرارداد در تاريخ .................. فيمابين شركت .................................. به نشاني...

(شنبه 29 تير 1392)


 
قرارداد اجراي ساختار بتنی

قرارداد اجراي ساختار بتنی

این قرارداد بین آقای به نشانی و تلفن که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف وآقای فرزند متولد به شماره شناسنامه...

(يکشنبه 16 تير 1392)


 
قرارداد آرماتور بندي

قرارداد آرماتور بندي

این قرارداد در تاریخ فی مابین شرکت به نمایندگی به نشانی تلفن که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود...

(يکشنبه 9 تير 1392)


 
قرارداد خاكبرداري

قرارداد خاكبرداري

این قرارداد فی مابین شرکت به نمایندگی به نشانی تلفن که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود...

(شنبه 1 تير 1392)


 
قرارداد قالب بندي

قرارداد قالب بندي

این قرارداد در تاریخ فیمابین شرکت به نمایندگی به نشانی تلفن که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود ...

(يکشنبه 5 خرداد 1392)


 
قرارداد مشاركت در ساخت بنا

قرارداد مشاركت در ساخت بنا

نظر به اينكه خانم /آقاي : فرزند آقاي داراي شناسنامه شماره صادره از به نشاني:...

(شنبه 28 ارديبهشت 1392)


 
قرارداد تخريب ساختمان

قرارداد تخريب ساختمان

این قرارداد در تاریخ بین آقای به نشانی و تلفن که از این پس کارفرما نامیده می شود...

(يکشنبه 22 ارديبهشت 1392)


 
قرارداد اجراي كليه عمليات ساختماني

قرارداد اجراي كليه عمليات ساختماني

به تاریخ در شهر بین که در این پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی از یک طرف...

(يکشنبه 15 ارديبهشت 1392)


 
قرارداد اجرای بتن

قرارداد اجرای بتن

این قرارداد در تاریخ فیمابین شرکت به نمایندگی به نشانی تلفن که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود...

(يکشنبه 8 ارديبهشت 1392)


 
قرارداد سیمان کاری

قرارداد سیمان کاری

این قرارداد مابین آقای به نشانی و تلفن که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف وآقای فرزند متولد صادره از به شماره شناسنامه به نشانی...

(يکشنبه 1 ارديبهشت 1392)


 
قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

این قرارداد ...

(يکشنبه 25 فروردين 1392)


 
قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی پروژه

قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی پروژه

این قرارداد ...

(پنج شنبه 22 فروردين 1392)


 
پاورپوینت طوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب

پاورپوینت طوفان فکری، ساختاردهی و ارزیابی ایده ها، انتخاب

مواجهه با مشکل اغلب برای انسان ناخوشایند است و ...

(يکشنبه 20 اسفند 1391)

« ادامه آرشیو»


  • سایت Architects
  • سایت Cdownload
  • سایت Cacademy
  • سایت Nezameng
  • سایت Safetyhouse