مدیریت منابع
خانه عمران
مدیریت ریسک

تجهیز کارگاه

سالنامه

مدیریت زمان
صفحه اصلی > خدمات > تحلیل‌های آماری 

تحلیل های آماری


داده های (Data) حاصل از پروژه ها به تنهایی گویای وضعیت پروژه ها نیستند. این داده ها می بایست طی فرآیند پردازش و تحلیل آماری به اطلاعات ( Information ) تبدیل شوند، تا بر اساس آن ها بتوان درک صحیحی از وضعیت پروژه به دست آورد. در این راستا یکی دیگر از خدمات گروه CMBA خانه عمران، پردازش و تحلیل آماری داده های پروژه هاست.
علاقمندان می توانند در صورت تمایل فرم ذیل را تکمیل فرمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس گرفته شود.نام و نام خانوادگی : *
شماره مویابل: *
پست الکترونیک: *

 

   • سایت Architects
  • سایت Cdownload
  • سایت Cacademy
  • سایت Nezameng
  • سایت Safetyhouse