مدیریت منابع
خانه عمران
مدیریت ریسک

تجهیز کارگاه

سالنامه

مدیریت زمان
صفحه اصلی > خدمات > جملات و نکات مدیریتی 
وقتي نمي تواني مساله اي را حل كني، مديريتش كن
جمله مدیریتی 10
١٦:٢١ - شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٢
مدیریت یعنی هنر جلب ...
جمله مدیریتی 20
٠٩:٥٩ - شنبه ٢ آذر ١٣٩٢
مسیر ناهموار تحول باید به کوشش خود مدیر ...
جمله مدیریتی17
٠٩:٤٠ - شنبه ٥ آبان ١٣٩٢
انسان در بازي گاهی می برد و ...
جمله مدیریتی 15
٠٩:٣٣ - شنبه ١٣ مهر ١٣٩٢
در بازاریابی نوین (بازاردانی) به جاي داشتن ...
جمله مدیریتی 13
٠٩:٢٦ - شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٢
مشتریان زبان گویایی دارند ...
جمله مدیریتی 16
٠٩:٣٨ - شنبه ١٦ شهريور ١٣٩٢
رمز برد و پیروزي روشن است: بکوشیم تا ...
جمله مدیریتی 14
٠٩:٢٩ - شنبه ٩ شهريور ١٣٩٢
دنیا را دو گونه می توان تغییر داد ...
جمله مدیریتی 19
٠٩:٤٧ - شنبه ٢٩ تير ١٣٩٢
به جاي شغل، در پی مشتري باشید...
جمله مدیریتی 18
٠٩:٤٥ - شنبه ٢٢ تير ١٣٩٢
شرکت‌ هایی که براي کارهاي درست وقف شده اند ...
جمله مدیریتی 12
٠٩:١٩ - دوشنبه ١٣ خرداد ١٣٩٢
اجرا بزرگترین مساله مطرح نشده در مدیریت امروز است و ...
جمله مدیریتی 11
١٢:٤١ - شنبه ٤ خرداد ١٣٩٢
خردمند، ...
جمله مدیریتی 9
١٦:١٥ - دوشنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٢
تلاش براي مديريت يك پروژه، بدون دانش مديريت پروژه، ...
جمله مدیریتی 8
١٦:٠٦ - دوشنبه ٢٦ فروردين ١٣٩٢
مهمترين گام در كل فرايند مديريت پروژه، ...
جمله مدیریتی 4
١٣:٠٠ - سه شنبه ٦ فروردين ١٣٩٢
مديريت پروژه هم هنر است و هم علم. ...
جمله مدیریتی 6
١٣:٠٢ - جمعه ٢ فروردين ١٣٩٢


  • سایت Architects
  • سایت Cdownload
  • سایت Cacademy
  • سایت Nezameng
  • سایت Safetyhouse